Zástavní věřitel je člověk, který přijímá zástavu od zástavce. Tato zástava se využívá k zajištění závazku – dluhu. U úvěru ze stavební spoření je v pozici zástavního věřitele stavební spořitelna. Podívejte se na to, jaká má zástavní věřitel práva a povinnosti nebo jak zástavní právo zaniká.

Pokud nebudou splněny podmínky čerpání úvěru, může zástavní věřitel požadovat po zástavci zástavu, která bude následně zpeněžena. Zástava může být movitého i nemovitého charakteru. V případě stavebního spoření nebo hypotečního úvěru se jedná o nemovitost, jelikož tyto úvěry se používají na financování potřeb v oblasti bydlení.

Movitá nebo nemovitá zástava

zástavní věřitelZástavní věřitel si nechává zapsat své právo do katastru nemovitostí. U ní pak bude uveden na první místě. Pokud by se jednalo o movitou zástavu, může si ji vzít do úschovy k sobě nebo ji dát do úschovy třetí osobě. Zástavní věřitel musí věc přijmout se souhlasem vlastníka a v dobré víře, jinak zástavní právo nemůže vzniknout.

Podzástavní věřitel

Často se setkáváme také s termínem podzástavní věřitel – jedná se o sekundárního věřitele, který dosáhne zpeněžení zástavy místo toho původního. Zástavní věřitel se pak v tomto případě označuje jako podzástavce.

Práva a povinnosti zástavního věřitele

S činností zástavního věřitele se samozřejmě pojí i určitá práva a povinnosti. Například věřitel má právo držet zástavu, a pokud se sníží její hodnota, má právo požadovat po dlužníkovi náhradu svých nákladů. Běžně ji však nesmí využívat – zastavenou nemovitost i v době čerpání a splácení úvěru ze stavebního spoření běžně užívá zástavce a až v případě komplikací mu může být odebrána. Jestliže je v zástavě movitá věc, musí věřitel ochraňovat její stav.

Jak zaniká zástavní právo

Zástavní právo může zaniknout mnoha způsoby. Může to být úhradou dluhu nebo třeba i vzdáním se zástavního práva ze strany věřitele nebo uplynutým doby, na kterou byla zástava poskytnuta. Zástava samozřejmě může být věřitelem zpoplatněna.

Navrhnutí zpeněžení zástavy

Jestliže se zástavní dlužník dostane se splátkami svého dluhu do prodlení, může věřitel navrhnout zpeněžení zástavy. Následně probíhá veřejná dražba nebo soudní prodej zástavy.

Zástavní věřitel podává na dlužníka žalobu a nařizuje soudní prodej až poté, co mu soud vyhoví. Výtěžek z dražby získává jen v té výši, která byla sjednaná jako zástava. Pokud je vyplaceno více finančních prostředků, vracejí se zpět k zástavnímu dlužníkovi.

Úprava v zákoně

Termín zástavní věřitel je definován například v zákoně o vyvlastnění č. 184/2006 Sb. I pokud vy sami půjčíte někomu peníze, do pozice zástavního věřitele se dostanete jen tehdy, když se vám za své dluhy zaručí movitou věcí či nemovitostí. Za specifických podmínek nemusí při prodeji nemovitosti nejprve dojít k uspokojení pohledávky zástavního věřitele.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>