Zástavce je osoba, která zastavuje svůj majetek proto, aby věřiteli poskytla záruku pro případ, že nesplatí svůj dluh. Některé úvěry není možné bez zástavy nemovitosti ani poskytnout. Pojďte se s námi podívat, jakou má zástavce roli při stavebním spoření. V našem dalším příspěvku se o této osobě dozvíte více.

Zástavce se často označuje také jako zástavní dlužník. Zástavce je ta osoba, která uzavírá zástavní smlouvu. Druhou osobou je zástavní věřitel. Zástavce je vždy majitelem movité věci či nemovitosti, která jde do zástavy. Může ji však použít i někdo jiný než on sám. Jejím poskytnutím však dává věřiteli záruku, že v případě neplnění povinností dlužníka je on sám za něj splní.

Zástavce nebo ručitel?

zástavce nemovitostiMnoho lidí si plete pojmy zástavce a ručitel. Zástavcem může být i sám dlužník, pokud má věc, kterou může zastavit. Stejně tak jím ale může být jiná osoba, která svůj majetek nabídne. Většinou se jedná o partnery, rodiče, zřídkakdy i osoby, které s dlužníkem nemají žádný vztah. K tomu, aby někdo byl v pozici zástavce a ne dlužníka, musí mít k dlužníkovi velkou důvěru. Pokud totiž dlužník přestane hradit své závazky, zaplatí za ně zástavce svým majetkem.

Ručitel na rozdíl od zástavce nemusí zastavovat svůj majetek. Ručí pouze svými příjmy. Pokud ale dlužník nebude dluhy hradit, může se i jeho dotknout exekuce, a tak snadno dojde i na zabavení jeho osobního majetku.

Zástavce podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník platný od roku 2014 vymezuje pojem vlastník zástavy, které označuje za zástavního dlužníka. Jestliže se zástavce rozhodne pro zastavení cizí věci, stává se z něj zástavní dlužník vlastní zástavy.

Zástavní právo a povinnosti zástavce

Zástavní právo

Na zastavenou věc je uvaleno zástavní právo. V případě stavebního spoření je nutné zastavit nemovitost a tato zástava se zapíše do katastru nemovitostí. Zástavní dlužník ze zákona nesmí na nemovitosti provádět žádné úpravy, které by zhoršily její stav a klesla by její hodnota. Věřitel by tak mohl přijít k újmě. V nejhorším případě je pak možné chybějící částku po zástavním dlužníkovi vymáhat. Jakmile zanikne zajišťovaná pohledávka, zástava již není potřeba a zástavce je tak oproštěn od svých závazků.

Zrušení zástavního práva

Věřitel se rovněž může vzdát svého zástavního práva nebo může uplynout doba, po kterou toto právo bylo zřízeno. Pokud zástavce nebo zástavní dlužník splatí cenu zástavy, rovněž toto právo zaniká. Často nesmí zástavu vyplatit – podrobnosti byste měli najít v zástavní smlouvě. Pokud jste se dostali do pozice zástavce nebo zástavního věřitele, určitě jste tak učinili dobrovolně. Je důležité důkladně si přečíst zástavní i úvěrovou smlouvu, ke které je nemovitost potřebná.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>