Anuita

Pod pojmem anuita můžeme rozumět splátku úvěru, která zahrnuje úrok i jistinu. Anuita se běžně označuje synonymem anuitní splátka.  Ve starší literatuře se také můžete setkat s termíny annuita nebo ročina, slovo anuita je odvozeno z latinského annuus. Anuitní splátky jsou běžné jak u úvěrů ze stavebního spoření, tak i u hypoték a dalších úvěrových produktů. Představují zajímavou alternativu k...

Celý článek