content top

Anuita

Anuita

Pod pojmem anuita můžeme rozumět splátku úvěru, která zahrnuje úrok i jistinu. Anuita se běžně označuje synonymem anuitní splátka.  Ve starší literatuře se také můžete setkat s termíny annuita nebo ročina, slovo anuita je odvozeno z latinského annuus. Anuitní splátky jsou běžné jak u úvěrů ze stavebního spoření, tak i u hypoték a dalších úvěrových produktů. Představují zajímavou alternativu k...

Celý článek

Spoludlužník

Spoludlužník

Dalším pojmem, se kterým vás seznámíme, bude častěji stále zmiňovaný „spoludlužník“. O koho se jedná? Kdo může jako spoludlužník figurovat? A může tato osoba při splácení nějak výrazně pomoci? Spoludlužník je vlastně něco jako ručitel, který ručí za vaše dluhy. K bance, spořitelně nebo i k jinému věřiteli má stejné povinnosti jako samotný dlužník. Na povinnosti splatit dluh se tedy...

Celý článek

Zástavce

Zástavce

Zástavce je osoba, která zastavuje svůj majetek proto, aby věřiteli poskytla záruku pro případ, že nesplatí svůj dluh. Některé úvěry není možné bez zástavy nemovitosti ani poskytnout. Pojďte se s námi podívat, jakou má zástavce roli při stavebním spoření. V našem dalším příspěvku se o této osobě dozvíte více. Zástavce se často označuje také jako zástavní dlužník. Zástavce je ta osoba, která...

Celý článek

Zástavní věřitel

Zástavní věřitel

Zástavní věřitel je člověk, který přijímá zástavu od zástavce. Tato zástava se využívá k zajištění závazku – dluhu. U úvěru ze stavební spoření je v pozici zástavního věřitele stavební spořitelna. Podívejte se na to, jaká má zástavní věřitel práva a povinnosti nebo jak zástavní právo zaniká. Pokud nebudou splněny podmínky čerpání úvěru, může zástavní věřitel požadovat po...

Celý článek

Srážková daň

Srážková daň

S touto daní se můžete setkat v mnoha oblastech. Jedná se o zvláštní sazbu daně, která funguje od roku 2008. Její výše je 15 % a uplatňuje se přímo u zdroje. To znamená, že pokud se něco daní srážkově, nemusíte již podávat daňové přiznání. Daň platí ten, kdo poskytuje příjem. Tato daň je sice jednoduchá, ne vždy však výhodná. Se srážkovou daní se můžete setkat na mnoha místech. Na to, jaké...

Celý článek
content top